Y học Việt Nam – Trang tin y học và sức khỏe uy tín

Cập nhật thông tin y học mỗi ngày. Cung cấp cho bạn đọc những thông tin y học chính thống và hữu ích nhất. Đặc biệt là các lĩnh vực y học cổ truyền, y học bổ sung, y học hiện đại, sức khỏe giới tính, dinh dưỡng, các bệnh thường gặp, sức khỏe và làm đẹp...

Nền y học Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc và xu thế phát triển của thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Lương y phải như từ mẫu”. Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác cũng đã từng dạy: “Không có nghề nào nhân đạo bằng nghề cứu người. Không có nghề nào vô nhân đạo bằng nghề y thiếu đạo đức”. Theo Bác, “Thuốc tây chữa được nhiều bệnh, nhưng cũng có bệnh chữa không được mà thuốc ta chữa được; thuốc ta chữa được nhiều bệnh, nhưng cũng có bệnh chữa không được mà thuốc tây chữa được... Bên nào cũng có cái ưu điểm, hai cái ưu điểm cộng lại thì chữa được bệnh tốt cho đồng bào, cho nhân dân, phục vụ cho xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thầy thuốc tây phải học Đông y, thầy thuốc ta cũng phải học Tây y...

Để xây dựng nền y học Việt Nam sánh vai với các cường quốc y học trên thế giới thì một mặt chúng ta phải gìn giữ và phát huy hiệu quả và thế mạnh của Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, mặt khác không ngừng học hỏi và ứng dụng những thành tựu của nền y học hiện đại trên thế giới. Đông tây y kết hợp là chiến lược phát triển ngành y tế của Việt Nam trong thời đại mới. Hòa nhập với nền y học hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng vón có nhờ phát huy thế mạnh trong điều trị của y học cổ truyền Việt Nam...

Sức khỏe giới tính
Sức khỏe mẹ và trẻ em
(Visited 863 times, 1 visits today)